Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

ΤΕΡΜΑ Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑ TΩΝ BLOGGERS!ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ!

ΤΕΡΜΑ Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑ TΩΝ BLOGGERS!ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΕΠΩΝΥΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ!: Κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, σε αντίθεση με σας που μας γράψατε στα παλαιότερα των υποδημάτων σας, τ oEυρωπαϊκό Κοινοβούλιο απάντησε σε ερώτημα ενεργών πολιτών της Ελλάδας: «…η οδηγία 2002/58/ΕΚ …υπενθυμίζει ως βασική αρχή ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να εγγυώνται, μέσω της εθνικής νομοθεσίας, το απόρρητο των επικοινωνιών που πραγματοποιούνται μέσω δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών… Εάν κάποιο [...]

Δεν υπάρχουν σχόλια: