Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

Rage PC gets graphical patch

Rage PC gets graphical patch: A new patch for the PC version of Rage restores the ability to tweak performance.

Δεν υπάρχουν σχόλια: