Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

scumbag adonis.Mr. Adonis, organized a pre election speech. He...

scumbag adonis.scumbag adonis.
Mr. Adonis, organized a pre election speech. He learned in advance that only 10 people attended. He didn’t attend. He mad.

Δεν υπάρχουν σχόλια: