Τρίτη, 8 Μαΐου 2012

Μπορεί η αδυναμία συντήρησης να φτάσει σε σημείο που να μην αλλάζουμε καν λάδι?

Μπορεί η αδυναμία συντήρησης να φτάσει σε σημείο που να μην αλλάζουμε καν λάδι?: Μπορεί η συντήρηση του αυτοκινήτου να έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα λόγω της οικονομικής πίεσης, όμως υποτυπωδώς το λάδι δεν πρέπει να το αλλάζουμε τουλάχιστον τακτικά?

Δεν υπάρχουν σχόλια: